Verrys Yamarno, Bintang Laskar Pelangi Telah Meninggal Dunia

*
Monitoringclub.org