Fadhilah Surat An Naba

5/5 (1)

Surat An Naba’ merupakan surat yang ke 78 dari Al Qur’an. Jumlah ayat-ayatnya menurut cara perhitungan ulama Madinah, Syam, dan Bashrah sebanyak 40 ayat, sedang menurut cara perhitungan ulama Mekkah dan Kufah sebanyak 41 ayat. Surat ini dinamakan An Naba’ yang berarti berita besar, karena diambil dari kata An Naba yang terdapat pada ayat ke-2 surat ini. Ada juga yang menambahkan kata al-‘Azhim. Selain itu dinamakan juga surah ‘Amma Yatasa’alun dan ada juga yang mempersingkatnya dengan menamainya surah ‘Amma.

Surah An Naba disepakati turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Kota Madinah. . Nama-nama yang lain adalah surah at-Tasa’ul juga al-Mu’shirat. Nama-nama tersebut diangkat dari ayat pertama dan kedua surah ini.

Surah An Naba, menurut beberapa pakar, merupakan surah ke-80 dari segi urutan turunnya surah-surah al-Qur’an. Ia turun sesudah surah al-Ma’arij dan sebelum surah an-Nazi’at.

Kandungan isi Surat An Naba

  • Surah ini mengandung uraian tentang Hari Kiamat dan bukti-bukti kekuasaan Allah untuk mewujudkannya.
  • Pengingkaran orang-orang musyrik terhadap adanya hari berbangkit dan ancaman Allah terhadap sikap mereka;
  • Kekuasaan-kekuasaan Allah yang terlihat dalam alam sebagai bukti adanya hari berbangkit;
  • Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari dibangkitkan.
  • Azab bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah serta kebahagiaan yang diterima orang-orang mukmin di hari kiamat;
  • Penyesalan orang kafir pada hari kiamat.

Surat An Naba

 

Fadhilah surat an-naba

Fadhilah Surat An Naba

Rezeki yang berkah.

Jika kita membiasakan diri membaca Surat An Naba setiap hari, maka Insya Allah, Allah akan melindungi rezeki yang kita terima. Harta kekayaan menjadi berkah, dan dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan, seperti kebakaran, pencurian, dan perampokan.

Baca juga: Fadhilah Surat Al Waqiah

Dihilangkan baginya kesusahan dan kesedihan.

Barang siapa yang membiasakan diri membaca surat An-Naba setiap sebelum tidur, maka akan dihilangkan kesusahan dan kesedihannya dan diganti dengan kebahagiaan (Dari tafsirul ahlam, Ibnu Sirrin)

Terhindar dari perbuatan syirik.

Bagi siapa saja yang membiasakan membaca surat An Naba setiap hari, maka Insya Allah, dia akan terhindar dari perbuatan syirik.

Mendapatkan kemenangan dalam perdebatan.

Jika Anda hendak berdebat untuk membela kebenaran, maka sebelum berdebat, bacalah surat An Naba, maka Insya Allah akan memperoleh kemenangan.

Demikianlah fadhilah Surat An Naba, semoga bermanfaat.

Ruangan komen telah ditutup.