by

Fadhilah Surat Al Waqiah

5/5 (1)

Fadhilah Surat Al Waqiah

Dijauhkan dari kesusahan / kemiskinan.

Salah satu fadhilah Surat Al Waqiah ialah barang siapa yang membacanya secara rutin setiap malam, maka Insya Allah akan dijauhkan dari kesusahan atau kemiskinan.

Dari Ibnu Mas’ud r.a. Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang membaca Surat Al Waqi’ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kesusahan / kemiskinan selama-lamanya (HR Baihaqi)

Baca juga: Fadhilah Surat Ar Rahman

Dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan.

Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang membaca surat Al Waqi’ah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran dan kemiskinan selamanya. Dan Surat Al Waqi’ah adalah Surat kekayaan, maka bacalah ia dan ajarkan kepada anak-anakmu semuanya.

_______________________

Dengan mewiridkan Surat Al Waqiah sebagai bacaan yang rutin setiap hari dan malam, maka Allah akan menjauhkan segala kefakiran untuk selama-lamanya. Sa’d Al Mufti mengatakan jika hadits ini merupakan hadits shahih.

_______________________

Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

Pembuka Pintu rejeki.

Jika dibaca dalam suatu majelis sebanyak 40 kali setiap hari selama 40 hari berturut-turut, maka Allah akan membukakan pintu rejeki yang halal dan berkah.

Dikabulkan Hajatnya Berhubungan Dengan Rezeki

Apabila seseorang membaca Surat Al Waqiah sebanyak 41 kali dalam satu majelis atau dalam sekali duduk, maka insyaAllah akan dikabulkan semua hajatnya yang berhubungan dengan rezeki.

Pintu kekayaan

Apabila seseorang membaca Surat Al Waqiah sebanyak 14 kali setiap kali selesai menunaikan shalat Azhar, maka Insya Allah orang tersebut akan mendapatkan balasan berupa kekayaan yang berlimpah dan tidak akan ada habisnya.

Rasulullah SAW bersabda: Ajarkanlah Surat Al Waqi’ah kepada isteri-isterimu, karena sesungguhnya ia adalah surat kekayaan”. (HR Ibnu Ady)

_____________________________

Dari Imam Ja’far Ash-Shadiq  berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah pada malam Jum’at, ia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, tidak melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan, dan penyakit dunia; surat ini adalah bagian dari sahabat Amirul Mukimin yang bagi beliau memiliki keistimewaan yang tidak tertandingi oleh yang lain.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

_____________________________

Ada pula dari Ibn Mardawaih dari Anas: Kasyf al-Khafa, bahwa Rasulullah saw bersabda “Surah al-Waqiah adalah surah kekayaan. Hendaklah kamu membacanya dan ajarkanlah ia kepada anak-anak kamu.”

Dijadikan Hartawan dan Dermawan

Fadhilah Surat Al Waqiah yang lain yaitu menjadikan orang yang mengamalkannya hartawan dan dermawan dengan izin Allah Ta’ala.

Agar seseorang bisa menjadi kaya yang selalu bersyukur, maka sebaiknya Surat Al Waqiah ini dibaca sebanyak 3 kali sesudah selesai menunaikan shalat subuh dan juga 3 kali sesudah menunaikan shalat isya, maka insya Allah tidak akan berlalu masa setahun tersebut melainkan akan dijadikan seorang yang hartawan dan dermawan.

Diberikan Kesenangan dan Kemudahan

Barang siapa membacakan Surat Al Waqiah dan dijadikan sebagai doa wirid, maka orang tersebut akan memperoleh kesenangan dan kemudahan untuk selamanya oleh Allah SWT.

Sebagai Pelindung Dari Kemudaratan Dunia.

Jika Surat Al Waqiah dibacakan untuk wanita atau gadis, maka akan berguna untuk melindungi diri dari segala macam kemudaratan dunia sekaligus terhindar dari kemiskinan.

Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Raga

Bagi mereka yang membaca Surat Al Waqiah meski tidak mengetahui artinya, maka akan mendapatkan ketenangan jiwa dan raga.

Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah sebelum tidur, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama.” (Tsawabul A’mal, halaman 117).

Diringankan Sakit yang diderita

Apabila Surat Al Waqiah dibacakan di sisi orang yang sedang sakit, maka insya Allah akan dimudahkan untuk sembuh atau diringankan penyakitnya.

Memudahkan Roh Keluar Dari Jasad

Surat Al Waqiah yang dibacakan di sisi orang yang sedang sakaratul maut, maka insya Allah akan dimudahkan rohnya bisa keluar dari jasadnya. Sehingga orang tersebut tidak akan merasa tersiksa dengan sakratul maut terlalu lama.

Mendapatkan Syafaat di Hari Kiamat

Bagi orang yang rajin membaca Surat Al Waqiah, maka Insya Allah akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang merindukan surga dan sifatnya, maka bacalah surat Al-Waqi’ah; dan barangsiapa yang ingin melihat sifat neraka, maka bacalah surat As-Sajadah.” (Tsawabul A’mal, hlm 117).

Baca juga: Fadhilah Surat Sajadah.

Surat Al Waqiah

Fadhilah Surat Al Waqiah

Doa sesudah membaca surat al waqiah

Doa sesudah membaca surat al waqiah

Allaahumma innii as-aluka bi haqqi suuratil Waaqiati wa asraarihaa antuyassiralii rizqii kamaa yassartahu li katsiirim min khalqika yaa Allaahu yaa rabbal ‘aalamiin. Allaahummarzuqnaa rizqam minas sama-i wal ardhi warzuqnaa wa anta khairurraaziqiin. Allahumma in kaana rizqunaa fissama-i fa anzilhu wa in kaana rizqunaa fil ardhi fa akhrijhu wa inkaana rizqunaa ma’duuman fa jidhu wa in kaana rizqunaa ‘aasiran fa yassirhu lanaa wala tanqulnaa haitsu maa kaana bi fadl-lika wajuudika wa karamika bi rahmatika yaa arhamar raahimiin.

“Ya Allah, bahwasanya kami memohon kepada-Mu dengan hak surat Waaqi’ah dan rahasia (yang terkandung) di dalamnya. Hendaknya Engkau memudahkan rezeki bagi kami sebagaimana Engkau memudahkannya kepada kebanyakan makhluk-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, limpahkanlah rezeki dari langit dan bumi kepada kami, berilah kami rezeki karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, jika rezeki kami berada di langit, maka turunkanlah rezeki itu, jika rezeki kami berada di bumi, maka keluarkanlah, jika rezeki kami tidak ada maka temukanlah, jika rezeki kami sulit maka mudahkanlah kepada kami, dan pindahkanlah rezeki itu ke tempat kami di mana kami berada, dengan karunia-Mu dan kemurahan-Mu serta kemuliaan-Mu dengan rahmat-Mu wahai sebaik-baik Penyayang dari para penyayang.”

Demikianlah fadhilah Surat Al Waqiah semoga bermanfaat.

Tentang Penulis: Summase Sanjaya

Founder of Media Monitoring Club - Aktif mendengarkan siaran SW dari tahun 1996 hingga 2006. Pernah menjadi Program monitor Radio Jepang NHK World dari tahun 2001-2010, Technical Monitor KBS World Radio, Technical Monitor Radio Taiwan International, dan Technical Monitor Radio Deutsche Welle. Kini sedang menjadi blogger aktif untuk beberapa blog, termasuk blog Media Monitoring Club Ini.
Sampaikanlah walaupun SATU AYAT! Anda bisa mengirimkan informasi bermanfaat kepada para pembaca kami melalui email atau Whatsapp ke 081355077575