Fadhilah Surat Al Fath

5/5 (1)

Surat Al Fath terletak pada juz ke-26 dalam Al-Quran, merupakan Surat ke 48 dan tergolong dalam surat Makiyyah, yang terdiri atas 29 ayat.

Fadhilah Surat Al Fath

Akan berkumbul bersama-sama dengan orang yang mati syahid

Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang membaca Surat Al Fath dipandang sama dengan  orang yang berperang syahid bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW ketika terbukanya kota Makkah (HR Tsa’labi)

Barang siapa yang membaca Surat Al Fath setiap hari, Insya Allah, dia akan berkumpul dengan orang yang mati syahid. Dan Allah akan membukakan kepadanya pintu-pintu kebaikan, baik untuk urusan duniawi maupun urusan ukhrawi.

Kemenangan dan kesuksesan

Salah satu fadhilah Surat Al Fath ialah diberikan kemenangan dan kesuksesan. Caranya, Hafalkan Surat Al Fath ayat 1-4, dan mohon pada Allah agar diberikan semua yang dijanjikan dalam surat al Fath tersebut, insya Allah anda akan mengalami keajaiban dalam hidup, kemenangan, dan kesuksesan dalam perjalanan hidup anda.

Diberikan kemudahan

Diberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai usaha, bisnis atau mengembangkan karir. Insya Allah Sukses akan anda raih tanpa mengalami banyak rintangan.

Dimudahkan segala urusan dan dikabulkan hajat.

Fadhilah Surat Al Fath yang lain yaitu dimudahkan segala urusan dan dikabulkan hajat bagi yang membacanya.

Barang siapa yang membaca surat Al-Fath 11 (sebelas) kali setiap pagi hari maka Insya Allah, Allah akan melapangkan segala urusannya dan dimudahkan dalam mencapai hajat yang diinginkannya.

___________________________

Barang siapa yang ingin dikabulkan hajat dan cita-citanya, dia hendaklah membaca surah Al Fath tujuh kali selesai shalat Jumat dan shalat sunatnya. Kemudian diteruskan dengan membaca “Ya Fattah” sebanyak 489 kali dan amalan itu dilanjutkan selama tujuh hari yaitu sampai Jumat berikutnya.

___________________________

Dikutip ulang dari kitab ittihaful amajid bi nafaisil fawaid karya Abu Mun’yah as-Sakunjiy at-Tijaniy jilid 2 halaman 28:

Al-Fath yang berarti kemenangan, surat ke 48 dalam urutan mushaf al-Quran. Dalam ayat: 29, Rahasia Ayat tersebut, di dalamnya terdapat seluruh huruf hijaiyah.

Keutamaan surat al-Fath ayat 29 disebutkan oleh para ahli ma’rifah bahwa barang siapa yang sering membacanya, maka Allah Taala akan memudahkan segala hajat dan mengabulkan doa-doanya.

Dijauhkan dari kesusahan.

Disebutkan dalam kitab al-Wasaailul asy-Syaafi’ah fi al-Adhkar an-Naafi’ah wa al-Auraad al-Jaami’ah wa ats-Tsimaar al-Yaani’ah wa al-Hujub al-Hariizah al-Maani’ah ‘an an-Nabiy SAW karya al-Imam al-‘Allamah as-Sayyid asy-Syarif al-Muhaddits al-Habib Muhammad bin ‘Ali Khirid al-‘Alawi al-Husaini at-Tarimi (wafat 960H), halaman 474:
Dari Sayyidina Abdullah Ibnu ‘Umar ra.

Rasulullah SAW telah bersabda, “Telah diturunkan kepadaku semalam akan satu surah yang lebih kukasihi daripada segala apa yang terbit matahari atasnya (yakni dunia dan segala isinya), dan dianjurkan agar dibaca pada awal malam bulan Ramadhan. Maka bacalah dan ajarkan kepada anak-anak kalian, insya Allah mereka tidak akan ditimpa kesusahan”.

______________________________

Suatu ketika dalam sebuah perjalanan Rasulullah SAW dimana Umar ibn Khattab ra. ikut bersamanya, baginda ditanya sesuatu oleh umar, namun tidak juga dijawab. Kemudian Umar menanyakannya lagi namun belum juga dijawab, kemudian Umar menanyakannya lagi namun tidak dijawab. Umar pun berkata (kepada dirinya sendiri) : Semoga ibumu kehilanganmu 3x dan beliau tidak menjawab. Umar berkata : Kemudian aku menggerakkan untaku sampai akhirnya aku sampai ke depan orang banyak. Aku takut akan turun ayat al-Qur’an yang menegurku. Tidak lama kemudian, aku mendengar orang memanggilku. Aku berkata : Aku takut al-Quran akan turun menegurku. Kemudian aku menghampiri Rasulullah SAW, kemudian memberi salam kepadanya. Rasulullah SAW bersabda : Semalam telah turun kepadaku surah, sungguh surah itu lebih aku senangi dari apa yang disinari matahari (dunia seisinya). Kemudian Rasulullah SAW pun membaca :

Informasi terkait

Jual Rumah Florencia Lippo Cikarang Dengan Harga Hemat

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. (Al-Fath 48 : 1)

Hadits ini merupakan hadits sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (hadits no.5012), Malik (hadits no.427), Ahmad (hadits no.204) dan al-Tirmidzi (hadits no. 3185)

Diampuni dosa-dosa.

Insya Allah diampuni semua dosa yang lalu dan yang akan datang.

Mendapatkan perlindungan dari bencana.

Mendapatkan limpahan nikmat dan karunia dari Allah, hidup berkecukupan , terhindar dari berbagai kesialan dan kemalangan. Dipelihara oleh Allah dari berbagai bencana dan musibah yang menyulitkan.

Mendapatkan pertolongan.

Mendapat pertolongan yang dahsyat dari Allah dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul.

Mendapatkan penjagaan dari Allah.

Telah disebutkan di dalam kitab Kanzun Najaah Was Surur, karya Syeikh ‘Abdul Hamid bin Muhammad ‘Ali bin ‘Abdul Qaadir al-Quddus al-Makki asy-Syafie tentang keutamaan membaca surat al-Fath pada malam awal Ramadhan.

Membaca Surah al-Fath Pada Malam Awal Ramadhan. Telah berkata Syaikh Abu Bakar an-Naisaaburi, “Aku telah mendengar Muhammad bin ‘Abdul Malik berkata, aku telah mendengar Yazid bin Harun berkata, aku telah mendengar as-Sam’udi berkata, ‘Telah sampai kepadaku bahwa barangsiapa membaca surah al-Fath pada malam awal (malam pertama) Ramadhan di dalam sholat tathawwu’ (shalat sunat), dia berada di dalam penjagaan Allah untuk tahun tersebut.

Dijauhkan dari marabahaya dan diluaskan rezeki.

Berkata Syeikh Hussin Qudri Martapura di dalam karyanya berjudul Senjata Mukmin, pada halaman 92: Barangsiapa membacanya (Surat Al Fath) 3 (tiga) kali pada malam permulaan bulan Ramadhan, insya Allah terpeliharalah ia dalam setahun itu dari marabahaya dan diluaskan rezekinya.

Diberikan petunjuk.

Ditunjuki jalan yang lurus dan penuh dengan rahmat dan berkah dari sisi-Nya.

Mendapatkan ketenangan.

Diberi ketenangan, kenyamanan dan ketentraman hati, terpelihara dari rasa kecewa, sedih, gelisah dan stres yang berkepanjangan.

Diteguhkan iman.

Diteguhkan Iman dan keyakinannya pada Allah, terpelihara daripada perbuatan musyrik atau mempersekutukan Allah.

Dijauhkan dari godaan syaitan.

Barang siapa yang membaca surat Al-Fath sekali setiap selesai shalat fardhu, Insya Allah, Allah akan memberikan kemenangan baginya dalam melawan godaan syaitan dan hawa nafsu.

Quran Surat Al Fath

Fadhilah Surat Al Fath

Demikianlah Fadhilah Surat Al Fath, semoga bermanfaat.

Ruangan komen telah ditutup.