Fadhilah Ayat Lima

5/5 (2)

Abu Abbas alias Syekh Ahmad Al-Buuni rahimahullah telah mengatakan bahwa di dalam Al-Qur’an terdapat empat buah surat yang berurutan, dan pada tiap-tiap surat terdapat sebuah ayat yang masing-masing memiliki sepuluh buah huruf Qaf. Salah seorang ulama menambahkan satu ayat lagi pada keempat ayat ini yang diambilnya dari Surat Ar-Ra’d.

Menurut sebuah kitab, disebutkan bahwa di dunia ini ada empat ribu wali-wali Allah dari rijaalul ghaib, budala, autad, qutub dan lainnya, semuanya membiasakan membaca dan mengamalkan ayat lima ini.

Fadhilah Ayat Lima

Memperoleh kemenangan.

Apabila seseorang membaca ayat-ayat ini di hadapan musuhnya atau lawannya, maka Insya Allah ia akan memperoleh kemenangan.

Terhindar dari kejahatan dan marabahaya.

Apabila dibacakan di hadapan orang yang ditakuti kejahatannya, maka Insya Allah, Allah akan menyelamatkan orang yang membacanya dari kejahatan orang tersebut.

__________________________

Apabila orang yang hendak bepergian merasa takut akan perampok yang membegalnya di jalan, atau merasa takut terhadap binatang buas, atau terhadap orang yang akan berbuat aniaya atau berbuat jahat pada dirinya, kemudian dia membaca ayat-ayat ini, maka Insya Allah, Allah akan menghindarkannya dari dari semua kejahatan tersebut.

__________________________

Barang siapa yang membaca dan mengamalkan Ayat Lima, maka Insya Allah, Allah senantiasa menjaga orang tersebut dari penganiayaan musuh, dijauhkan dari bala bencana, dan orang yang melihatnya akan merasa takut serta menaruh rasa cinta kepadanya.

__________________________

Dalam sebuah kitab disebutkan bahwa barang siapa yang membaca dan mengamalkan ayat lima ini, kemudian masuk ke rumah raja yang dzalim atau orang yang hendak berbuat aniaya terhadap dirinya, maka Insya Allah, Allah akan memberikan perlindungan kepadanya, sehingga ia tidak jadi dianiaya, bahkan menaruh rasa sayang kepadanya.

__________________________

Barang siapa yang mengamalkan dan membaca ayat lima, maka Insya Allah, ia akan diselamatkan oleh Allah dari bala, racun, sihir dan semua barang yang membahayakan dirinya

Susunan Ayat Lima

Ayat lima merupakan ayat-ayat yang diambil dari lima surah dalam Al-Quran, yaitu:

 1. Surah Al-Baqarah ayat 246,Ayat pertama dari ayat lima - Fadhilah Ayat Lima
 2. Surah Ali-Imran ayat 181,Ayat kedua dari Ayat Lima
 3. Surah An-Nisaa ayat 77,Ayat ketiga dari ayat lima
 4. Surah Al-Maidah ayat 27,
  Ayat keempat dari Ayat Lima
  dan
 5. Surah Ar-Rad ayat 16.
  Ayat terakhir dari Ayat Lima

Video Ayat Lima, Bacaan dan Khasiatnya.

[yotuwp type=”videos” id=”cOhGnwozOnA,-x_f3htDbIo,iQodusu4Leo” template=”list”]

Ruangan komen telah ditutup.